Mediationbureau NL

De naam zegt het al.
Mediationbureau NL werkt in heel Nederland.

Wij werken voor iedereen die een conflict heeft
of gewoon zaken op
een prettige manier wenst te regelen met
daarbij professionele ondersteuning. Kenmerkend is dat wij voor mensen die professionele hulp niet zelf kunnen betalen,
wel normaal ondersteuning verlenen.

Advocaat of mediator

Als u rechtsbijstand zoekt kunt u kiezen tussen een advocaat en een mediator. Is een conflict nog niet echt geëscaleerd en partijen willen samen een oplossing, dan is mediation de aangewezen weg.

De inzet van een advocaat is iemand die bijstand verleent en als vertegenwoordiger van een partij optreedt in juridische aangelegenheden. Een advocaat is als belangenbehartiger altijd partijdig. Een mediator is dat niet. Hij of zij helpt de partijen om het conflict op te lossen en zaken voor de toekomst te regelen. Zo is het van belang dat ouders van kinderen zaken samen goed regelen, vooral in het belang van de kinderen.

Waarom mediation?

  1. Samen zoeken naar een oplossing met respect voor elkaar.
  2. De overwinning van een rechterlijke procedure kent vaak geen lang leven.
  3. U bepaalt samen de uitkomst van de mediation.
  4. Mediation gaat sneller en is goedkoper.

Heeft u recht op gefinancierde rechtsbijstand?

Ja, dan is mediation voor u helemaal gratis: geen eigen bijdrage, geen griffiekosten. Gratis, dus.

Heeft slechts één van de twee partijen recht op gefinancierde bijstand? Dan is mediation via ons ook nog steeds erg aantrekkelijk, qua service en qua kosten.

Direct mediation aanvragen?

Uiterlijk de volgende werkdag zullen wij contact met u opnemen. Het verzoek om informatie blijft altijd vertrouwelijk en is vrijblijvend.

Vraag mediation aan »